Зап. части для отсадочных машин МОД

Сито для отсадочных машин МОД-1; МОД-2

 
 

Нажмите для увеличения 

Ячейка, мм ...............................................................1х10, 2х10,
                                                                                           2.5х10, 3х10              

Габаритные размеры (МОД-1/МОД-2), мм .... 750х750/                                                                                                            1040х1040,                                                                                                        1040х2040

Материал ................................................................. полиуретан

 

Манжеты МОД

Нажмите для увеличения

Модели отсадочных машин.............МОД-02, МОД-1, МОД-2

 

Насадки МОД-2 

Нажмите для увеличения

Диаметр, мм ............................................................... 8-30

Втулка МОД-2М

Нажмите для увеличения